WB450 använder sig av Wire-spools 3:1" och 2:1" (från 1/4" till 11/4").
Max bindningslängd: 420 mm med hängare och 450 utan hängare.
Min bindningslängd: 50 mm.
Max hastighet: 800/timme. Hastigheten varrierar på material och tjocklek.
Automatisk hängar matare (från 10 till 30 cm hängare).