James Burn WOB3300 semiautomatisk wirebindare.
Universal bindningsverktyg för alla storlekar: 1/4" - 1 1/4".

Pris: 90.000,-